CHÍNH SÁCH VỀ TIẾN ĐỘ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

CHÍNH SÁCH VỀ TIẾN ĐỘ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

4.4 (87.1%) 31votes

TIẾN ĐỘ THANH TOÁN

Phù hợp với tiến độ xây dựng Nhà Ở và quy định của Luật kinh doanh Bất động sản, tiến độ thanh toán Giá Bán Nhà Ở biệt thự liền kề The Eden Rose được chia thành các đợt như sau :

  1. Đợt 1: Bên Mua thanh toán cho Bên Bán số tiền là: ………………….. VNĐ (Bằng chữ: …………………………………………..) tương ứng với 30% giá Giá Bán Nhà Ở ngay sau khi Các Bên ký kết Hợp Đồng này.
  2. Đợt 2: Bên Mua thanh toán cho Bên Bán số tiền là : ………………….. VNĐ (Bằng chữ: …………………………………………..), tương ứng với 20% Giá Bán Nhà Ở ngày dự kiến xây dựng sàn tầng 2 của Căn nhà.
  3. Đợt 3: Bên Mua thanh toán cho Bên Bán số tiền là: …………………..VNĐ (Bằng chữ: …………………………………………..), tương ứng với 20% Giá Bán Nhà Ở ngày dự kiến đổ mái của Căn nhà.
  4. Đợt 4: Bên Mua thanh toán cho Bên Bán số tiền là …………………..VNĐ (Bằng chữ: …………………………………………..), tương ứng với 25% Giá Bán Nhà Ở tại ngày có thông báo bàn giao nhà cho Bên Mua.
  5. Đợt 5: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày Bên Bán có thông báo bàn giao Giấy Chứng Nhận, Bên Mua có trách nhiệm thanh toán cho Bên Bán số tiền là:…………………..VNĐ (Bằng chữ: …………………………………………..), tương ứng với 5% Giá Bán Nhà Ở.

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

  1. Tất cả các khoản thanh toán theo Hợp Đồng này đều được thực hiện bằng Đồng Việt Nam và được Bên Mua thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng dưới đây của Bên Bán với toàn bộ chi phí ngân hàng do Bên Mua trả:

Chủ tài khoản:      Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Thanh Trì

Số tài khoản:        ………………………..

Ngân hàng:           ………………………………………………………

  1. Khi có bất cứ khoản tiền nào được Bên Mua chuyển khoản cho Bên Bán theo Hợp Đồng thì việc thanh toán chỉ được xem là Bên Bán đã nhận được sau khi số tiền chuyển khoản đã được ghi nhận vào tài khoản ngân hàng trên đây của Bên Bán. Trường hợp Bên Mua thanh toán bằng tiền mặt cho khoản tiền phù hợp với quy định hiện hành cho phép được giao dịch, Bên Bán sẽ xuất phiếu thu tiền cho Bên Mua sau khi đã được người đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền của Bên Bán ký và đóng con dấu của Bên Bán.

Bình luận đã bị đóng.

0886 325 688