THIẾT KẾ CHI TIẾT CĂN HỘ KHU LIỀN KỀ NHÀ VƯỜN THE EDEN ROSE

THIẾT KẾ CHI TIẾT CĂN HỘ KHU LIỀN KỀ NHÀ VƯỜN THE EDEN ROSE
4.8 (96.43%) 28 votes

♦ Các căn hộ liền kề The Eden Rose Thanh Trì được xây dựngthiết kế theo một phong cách kiến trúc hoàn toàn mới. Sự kết hợp hài hòa giữa lối thiết kế cổ điển và hiện đại tạo nên một phong cách tân cổ điển chỉ có tại thiết kế dự án The Eden Rose.

CHI TIẾT THIẾT KẾ PHỐI CẢNH KHU LIỀN KỀ NHÀ VƯỜN THE EDEN ROSE

 • PHỔI CẢNH

 • PHỐI CẢNH GÓC

 • THIẾT KẾ CHI TIẾT

Phối cảnh khu liền kề The Eden Rose
Phối cảnh khu liền kề nhà vườn The Eden Rose
Phối cảnh khu liền kề The Eden Rose
Phối cảnh khu liền kề nhà vườn The Eden Rose
Tiểu cảnh khu liền kề The Eden Rose
Tiểu cảnh khu liền kề nhà vườn The Eden Rose
Mặt đứng khu liền kề The Eden Rose
Mặt đứng khu liền kề nhà vườn The Eden Rose
Phối cảnh góc căn hộ liền kề The Eden Rose
Phối cảnh góc căn hộ liền kề M1_S3, M1*_S3*, M4_S1
Phối cảnh góc căn hộ liền kề The Eden Rose
Phối cảnh góc căn hộ liền kề M4*_S2, M3_S1, M1_S1
Phối cảnh góc căn hộ liền kề The Eden Rose
Phối cảnh góc căn hộ liền kề M3_S1, M1_S1, M1*_S1*, M1B_S1, M3*_S5
Phối cảnh góc căn hộ liền kề The Eden Rose
Phối cảnh góc căn hộ liền kề M1*_S1*, M1_S1, M3*_S1*
Phối cảnh góc căn hộ liền kề The Eden Rose
Phối cảnh góc căn hộ liền kề M3*_S5*, M3_S4
Phối cảnh góc căn hộ liền kề The Eden Rose
Phối cảnh góc căn hộ liền kề M1_S1, M1A*_S2*, M1A_S2, M1*_S1*
Phối cảnh góc căn hộ liền kề The Eden Rose
Phối cảnh góc căn hộ liền kề M5, M6, M7
Phối cảnh góc căn hộ liền kề The Eden Rose
Phối cảnh góc căn hộ liền kề M3_S4, M5, M6, M7
Phối cảnh góc căn hộ liền kề The Eden Rose
Phối cảnh góc căn hộ liền kề M1_S1, M9*_S2, M8, M9_S1, M1_S3
Phối cảnh góc căn hộ liền kề The Eden Rose
Phối cảnh góc căn hộ liền kề M11, M10, M2_S1, M1*_S1*
Phối cảnh góc căn hộ liền kề The Eden Rose
Phối cảnh góc căn hộ liền kề M2*_S1*, M2_S1, M12
Phối cảnh góc căn hộ liền kề The Eden Rose
Phối cảnh góc căn hộ liền kề M4A, M3A*_S2
Phối cảnh góc căn hộ liền kề The Eden Rose
Phối cảnh góc căn hộ liền kề M1B_S1, M1*_S1*, M1_S1, M8A
Phối cảnh góc căn hộ liền kề The Eden Rose
Phối cảnh góc căn hộ liền kề M1_S1, M1*_S1*, M3*_S6, M4B
Phối cảnh góc căn hộ liền kề The Eden Rose
Phối cảnh góc căn hộ liền kề M4B, M1*_S1*, M1_S1, M1B_S1
Phối cảnh góc căn hộ liền kề The Eden Rose
Phối cảnh góc căn hộ liền kề M9_S1, M3_S1, M3*_S1*

Thiết kế chi tiết kiến trúc căn hộ liền kề The Eden Rose

Thiết kế chi tiết kiến trúc khu liền kề The Eden Rose
Thiết kế chi tiết kiến trúc căn hộ liền kề nhà vườn The Eden Rose

MẶT BẰNG THIẾT KẾ CĂN HỘ KHU LIỀN KỀ THE EDEN ROSE

 • CĂN M1_S1, M1*_S1*

 • CĂN M1A_S1, M1A*_S1*

 • CĂN M1B_S1, M1B*_S1*

 • CĂN M2_S1, M2*_S1*

 • CĂN M3_S1, M3*_S1*

 • CĂN HỘ M3A_S1

Mặt bằng thiết kế tầng 1 căn hộ liền kề The Eden Rose
Mặt bằng thiết kế tầng 1 căn hộ liền kề M1_S1, M1*_S1*
Mặt bằng thiết kế căn hộ The Eden Rose
Mặt bằng thiết kế tầng 2, 3 căn hộ liền kề M1_S1, M1*_S1*
Mặt bằng thiết kế căn hộ liền kề The Eden Rose
Mặt bằng thiết kế tầng tum, mái căn hộ liền kề M1_S1, M1*_S1*
Mặt bằng thiết kế căn hộ liền kề The Eden Rose
Mặt bằng thiết kế cảnh quan căn hộ M1_S2, M1*_S2*, M1_S3, M1*_S3*
Mặt bằng thiết kế căn hộ liền kề The Eden Rose
Mặt bằng thiết kế cảnh quan căn hộ M1_S4, M1*_S4*, M1_S5
Mặt bằng thiết kế căn hộ liền kề The Eden Rose
Mặt bằng thiết kế cảnh quan căn hộ M1*_S6
Mặt bằng thiết kế căn hộ liền kề The Eden Rose
Mặt bằng thiết kế tầng 1 căn hộ liền kề M1A_S1, M1A*_S1*
Mặt bằng thiết kế căn hộ liền kề The Eden Rose
Mặt bằng thiết kế tầng 2, 3 căn hộ liền kề M1A_S1, M1A*_S1*
Mặt bằng thiết kế căn hộ liền kề The Eden Rose
Mặt bằng thiết kế tầng tum, mái căn hộ liền kề M1A_S1, M1A*_S1*
Mặt bằng thiết kế căn hộ liền kề The Eden Rose
Mặt bằng thiết kế cảnh quan căn hộ M1A_S2, M1A*_S2*
Mặt bằng thiết kế căn hộ liền kề The Eden Rose
Mặt bằng thiết kế cảnh quan căn hộ M1A_S3
Mặt bằng thiết kế căn hộ liền kề The Eden Rose
Mặt bằng thiết kế tầng 1 căn hộ liền kề M1B_S1, M1B*_S1*
Mặt bằng thiết kế căn hộ liền kề The Eden Rose
Mặt bằng thiết kế tầng 2, 3 căn hộ liền kề M1B_S1, M1B*_S1*
Mặt bằng thiết kế căn hộ liền kề The Eden Rose
Mặt bằng thiết kế tầng tum, mái căn hộ liền kề M1B_S1, M1B*_S1*
Mặt bằng thiết kế căn hộ liền kề The Eden Rose
Mặt bằng thiết kế tầng 1 căn hộ liền kề M2_S1, M2*_S1*
Mặt bằng thiết kế căn hộ liền kề The Eden Rose
Mặt bằng thiết kế tầng 2, 3 căn hộ liền kề M2_S1, M2*_S1*
Mặt bằng thiết kế căn hộ liền kề The Eden Rose
Mặt bằng thiết kế tầng tum, mái căn hộ liền kề M2_S1, M2*_S1*
Mặt bằng thiết kế căn hộ liền kề The Eden Rose
Mặt bằng thiết kế tầng 1 căn hộ liền kề M3_S1, M3*_S1*
Mặt bằng thiết kế căn hộ liền kề The Eden Rose
Mặt bằng thiết kế tầng 2, 3 căn hộ liền kề M3_S1, M3*_S1*
Mặt bằng thiết kế căn hộ liền kề The Eden Rose
Mặt bằng thiết kế tầng tum, mái căn hộ liền kề M3_S1, M3*_S1*
Mặt bằng thiết kế căn hộ liền kề The Eden Rose
Mặt bằng thiết kế cảnh quan căn hộ M3*_S2
Mặt bằng thiết kế căn hộ liền kề The Eden Rose
Mặt bằng thiết kế cảnh quan căn hộ M3*_S3
Mặt bằng thiết kế căn hộ liền kề The Eden Rose
Mặt bằng thiết kế cảnh quan căn hộ M3_S4, M3*_S4*
Mặt bằng thiết kế căn hộ liền kề The Eden Rose
Mặt bằng thiết kế cảnh quan căn hộ M3_S5, M3*_S5*
Mặt bằng thiết kế căn hộ liền kề The Eden Rose
Mặt bằng thiết kế cảnh quan căn hộ M3*_S6
Mặt bằng thiết kế căn hộ liền kề The Eden Rose
Mặt bằng thiết kế tầng 1 căn hộ liền kề M3A_S1
Mặt bằng thiết kế căn hộ liền kề The Eden Rose
Mặt bằng thiết kế tầng 2, 3 căn hộ liền kề M3A_S1
Mặt bằng thiết kế căn hộ liền kề The Eden Rose
Mặt bằng thiết kế tầng tum, mái căn hộ liền kề M3A_S1
Mặt bằng thiết kế căn hộ liền kề The Eden Rose
Mặt bằng thiết kế cảnh quan căn hộ M3A*_S2

 • CĂN M4_S1, M4*_S1*

 • CĂN HỘ M4A

 • CĂN HỘ M4B

 • CĂN HỘ M5

 • CĂN HỘ M6

 • CĂN HỘ M7

Mặt bằng thiết kế căn hộ liền kề The Eden Rose
Mặt bằng thiết kế tầng 1 căn hộ liền kề M4_S1, M4*_S1*
Mặt bằng thiết kế căn hộ liền kề The Eden Rose
Mặt bằng thiết kế tầng 2 căn hộ liền kề M4_S1, M4*_S1*
Mặt bằng thiết kế căn hộ liền kề The Eden Rose
Mặt bằng thiết kế tầng 3 căn hộ liền kề M4_S1, M4*_S1*
Mặt bằng thiết kế căn hộ liền kề The Eden Rose
Mặt bằng thiết kế tầng tum căn hộ liền kề M4_S1, M4*_S1*
Mặt bằng thiết kế căn hộ liền kề The Eden Rose
Mặt bằng thiết kế tầng mái căn hộ liền kề M4_S1, M4*_S1*
Mặt bằng thiết kế căn hộ liền kề The Eden Rose
Mặt bằng thiết kế cảnh quan căn hộ M4*_S2
Mặt bằng thiết kế căn hộ liền kề The Eden Rose
Mặt bằng thiết kế tầng 1 căn hộ liền kề M4A
Mặt bằng thiết kế căn hộ liền kề The Eden Rose
Mặt bằng thiết kế tầng 2, 3 căn hộ liền kề M4A
Mặt bằng thiết kế căn hộ liền kề The Eden Rose
Mặt bằng thiết kế tầng tum, mái căn hộ liền kề M4A
Mặt bằng thiết kế căn hộ liền kề The Eden Rose
Mặt bằng thiết kế tầng 1 căn hộ liền kề M4B
Mặt bằng thiết kế căn hộ liền kề The Eden Rose
Mặt bằng thiết kế tầng 2, 3 căn hộ liền kề M4B
Mặt bằng thiết kế căn hộ liền kề The Eden Rose
Mặt bằng thiết kế tầng tum, mái căn hộ liền kề M4B
Mặt bằng thiết kế căn hộ liền kề The Eden Rose
Mặt bằng thiết kế tầng 1 căn hộ liền kề M5
Mặt bằng thiết kế căn hộ liền kề The Eden Rose
Mặt bằng thiết kế tầng 2, 3 căn hộ liền kề M5
Mặt bằng thiết kế căn hộ liền kề The Eden Rose
Mặt bằng thiết kế tầng tum, mái căn hộ liền kề M5
Mặt bằng thiết kế căn hộ liền kề The Eden Rose
Mặt bằng thiết kế tầng 1 căn hộ liền kề M6
Mặt bằng thiết kế căn hộ liền kề The Eden Rose
Mặt bằng thiết kế tầng 2, 3 căn hộ liền kề M6
Mặt bằng thiết kế căn hộ liền kề The Eden Rose
Mặt bằng thiết kế tầng tum, mái căn hộ liền kề M6
Mặt bằng thiết kế căn hộ liền kề The Eden Rose
Mặt bằng thiết kế tầng 1 căn hộ liền kề M7
Mặt bằng thiết kế căn hộ liền kề The Eden Rose
Mặt bằng thiết kế tầng 2, 3 căn hộ liền kề M7
Mặt bằng thiết kế căn hộ liền kề The Eden Rose
Mặt bằng thiết kế tầng mái, tum căn hộ liền kề M7

 • CĂN HỘ M8

 • CĂN HỘ M8A

 • CĂN HỘ M9_S1

 • CĂN HỘ M10

 • CĂN HỘ M11

 • CĂN HỘ M12

Mặt bằng thiết kế căn hộ liền kề The Eden Rose
Mặt bằng thiết kế tầng 1 căn hộ liền kề M8
Mặt bằng thiết kế căn hộ liền kề The Eden Rose
Mặt bằng thiết kế tầng 2 căn hộ liền kề M8
Mặt bằng thiết kế căn hộ liền kề The Eden Rose
Mặt bằng thiết kế tầng 3 căn hộ liền kề M8
Mặt bằng thiết kế căn hộ liền kề The Eden Rose
Mặt bằng thiết kế tầng tum căn hộ liền kề M8
Mặt bằng thiết kế căn hộ liền kề The Eden Rose
Mặt bằng thiết kế tầng mái căn hộ liền kề M8
Mặt bằng thiết kế căn hộ liền kề The Eden Rose
Mặt bằng thiết kế tầng 1 căn hộ liền kề M8A
Mặt bằng thiết kế căn hộ liền kề The Eden Rose
Mặt bằng thiết kế tầng 2 căn hộ liền kề M8A
Mặt bằng thiết kế căn hộ liền kề The Eden Rose
Mặt bằng thiết kế tầng 3 căn hộ liền kề M8A
Mặt bằng thiết kế căn hộ liền kề The Eden Rose
Mặt bằng thiết kế tầng tum căn hộ liền kề M8A
Mặt bằng thiết kế căn hộ liền kề The Eden Rose
Mặt bằng thiết kế tầng mái căn hộ liền kề M8A
Mặt bằng thiết kế căn hộ liền kề The Eden Rose
Mặt bằng thiết kế tầng 1 căn hộ liền kề M9_S1
Mặt bằng thiết kế căn hộ liền kề The Eden Rose
Mặt bằng thiết kế tầng 2 căn hộ liền kề M9_S1
Mặt bằng thiết kế căn hộ liền kề The Eden Rose
Mặt bằng thiết kế tầng 3 căn hộ liền kề M9_S1
Mặt bằng thiết kế căn hộ liền kề The Eden Rose
Mặt bằng thiết kế tầng tum căn hộ liền kề M9_S1
Mặt bằng thiết kế căn hộ liền kề The Eden Rose
Mặt bằng thiết kế tầng mái căn hộ liền kề M9_S1
Mặt bằng thiết kế căn hộ liền kề The Eden Rose
Mặt bằng thiết kế cảnh quan căn hộ M9*_S2
Mặt bằng thiết kế căn hộ liền kề The Eden Rose
Mặt bằng thiết kế tầng 1 căn hộ liền kề M10
Mặt bằng thiết kế căn hộ liền kề The Eden Rose
Mặt bằng thiết kế tầng 2, 3 căn hộ liền kề M10
Mặt bằng thiết kế căn hộ liền kề The Eden Rose
Mặt bằng thiết kế tầng tum, mái căn hộ liền kề M10
[/tab]
Mặt bằng thiết kế căn hộ liền kề The Eden Rose
Mặt bằng thiết kế tầng 1 căn hộ liền kề M11
Mặt bằng thiết kế căn hộ liền kề The Eden Rose
Mặt bằng thiết kế tầng 2 căn hộ liền kề M11
Mặt bằng thiết kế căn hộ liền kề The Eden Rose
Mặt bằng thiết kế tầng 3 căn hộ liền kề M11
Mặt bằng thiết kế căn hộ liền kề The Eden Rose
Mặt bằng thiết kế tầng tum căn hộ liền kề M11
Mặt bằng thiết kế căn hộ liền kề The Eden Rose
Mặt bằng thiết kế mái căn hộ liền kề M11
Mặt bằng thiết kế căn hộ liền kề The Eden Rose
Mặt bằng thiết kế tầng 1 căn hộ liền kề M12
Mặt bằng thiết kế căn hộ liền kề The Eden Rose
Mặt bằng thiết kế tầng 2 căn hộ liền kề M12
Mặt bằng thiết kế căn hộ liền kề The Eden Rose
Mặt bằng thiết kế tầng 3 căn hộ liền kề M12
Mặt bằng thiết kế căn hộ liền kề The Eden Rose
Mặt bằng thiết kế tầng tum căn hộ liền kề M12
Mặt bằng thiết kế căn hộ liền kề The Eden Rose
Mặt bằng thiết kế tầng mái căn hộ liền kề M12
[/tabs]

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0886325688