THIẾT KẾ CHI TIẾT CĂN HỘ KHU LIỀN KỀ NHÀ VƯỜN THE EDEN ROSE

THIẾT KẾ CHI TIẾT CĂN HỘ KHU LIỀN KỀ NHÀ VƯỜN THE EDEN ROSE

4.8 (96.43%) 28votes

♦ Các căn hộ liền kề The Eden Rose Thanh Trì được xây dựng và thiết kế theo một phong cách kiến trúc hoàn toàn mới. Sự kết hợp hài hòa giữa lối thiết kế cổ điển và hiện đại tạo nên một phong cách tân cổ điển chỉ có tại thiết kế dự án The Eden Rose.

CHI TIẾT THIẾT KẾ PHỐI CẢNH KHU LIỀN KỀ NHÀ VƯỜN THE EDEN ROSE

 • PHỔI CẢNH

 • PHỐI CẢNH GÓC

 • THIẾT KẾ CHI TIẾT

Phối cảnh khu liền kề The Eden Rose
Phối cảnh khu liền kề nhà vườn The Eden Rose
Phối cảnh khu liền kề The Eden Rose
Phối cảnh khu liền kề nhà vườn The Eden Rose
Tiểu cảnh khu liền kề The Eden Rose
Tiểu cảnh khu liền kề nhà vườn The Eden Rose
Mặt đứng khu liền kề The Eden Rose
Mặt đứng khu liền kề nhà vườn The Eden Rose

MẶT BẰNG THIẾT KẾ CĂN HỘ KHU LIỀN KỀ THE EDEN ROSE

 • CĂN M1_S1, M1*_S1*

 • CĂN M1A_S1, M1A*_S1*

 • CĂN M1B_S1, M1B*_S1*

 • CĂN M2_S1, M2*_S1*

 • CĂN M3_S1, M3*_S1*

 • CĂN HỘ M3A_S1

Mặt bằng thiết kế tầng 1 căn hộ liền kề The Eden Rose
Mặt bằng thiết kế tầng 1 căn hộ liền kề M1_S1, M1*_S1*
Mặt bằng thiết kế căn hộ The Eden Rose
Mặt bằng thiết kế tầng 2, 3 căn hộ liền kề M1_S1, M1*_S1*
Mặt bằng thiết kế căn hộ liền kề The Eden Rose
Mặt bằng thiết kế tầng tum, mái căn hộ liền kề M1_S1, M1*_S1*
Mặt bằng thiết kế căn hộ liền kề The Eden Rose
Mặt bằng thiết kế cảnh quan căn hộ M1_S2, M1*_S2*, M1_S3, M1*_S3*
Mặt bằng thiết kế căn hộ liền kề The Eden Rose
Mặt bằng thiết kế cảnh quan căn hộ M1_S4, M1*_S4*, M1_S5
Mặt bằng thiết kế căn hộ liền kề The Eden Rose
Mặt bằng thiết kế cảnh quan căn hộ M1*_S6

 • CĂN M4_S1, M4*_S1*

 • CĂN HỘ M4A

 • CĂN HỘ M4B

 • CĂN HỘ M5

 • CĂN HỘ M6

 • CĂN HỘ M7

Mặt bằng thiết kế căn hộ liền kề The Eden Rose
Mặt bằng thiết kế tầng 1 căn hộ liền kề M4_S1, M4*_S1*
Mặt bằng thiết kế căn hộ liền kề The Eden Rose
Mặt bằng thiết kế tầng 2 căn hộ liền kề M4_S1, M4*_S1*
Mặt bằng thiết kế căn hộ liền kề The Eden Rose
Mặt bằng thiết kế tầng 3 căn hộ liền kề M4_S1, M4*_S1*
Mặt bằng thiết kế căn hộ liền kề The Eden Rose
Mặt bằng thiết kế tầng tum căn hộ liền kề M4_S1, M4*_S1*
Mặt bằng thiết kế căn hộ liền kề The Eden Rose
Mặt bằng thiết kế tầng mái căn hộ liền kề M4_S1, M4*_S1*
Mặt bằng thiết kế căn hộ liền kề The Eden Rose
Mặt bằng thiết kế cảnh quan căn hộ M4*_S2

 • CĂN HỘ M8

 • CĂN HỘ M8A

 • CĂN HỘ M9_S1

 • CĂN HỘ M10

 • CĂN HỘ M11

 • CĂN HỘ M12

Mặt bằng thiết kế căn hộ liền kề The Eden Rose
Mặt bằng thiết kế tầng 1 căn hộ liền kề M8
Mặt bằng thiết kế căn hộ liền kề The Eden Rose
Mặt bằng thiết kế tầng 2 căn hộ liền kề M8
Mặt bằng thiết kế căn hộ liền kề The Eden Rose
Mặt bằng thiết kế tầng 3 căn hộ liền kề M8
Mặt bằng thiết kế căn hộ liền kề The Eden Rose
Mặt bằng thiết kế tầng tum căn hộ liền kề M8
Mặt bằng thiết kế căn hộ liền kề The Eden Rose
Mặt bằng thiết kế tầng mái căn hộ liền kề M8
Mặt bằng thiết kế căn hộ liền kề The Eden Rose
Mặt bằng thiết kế tầng 1 căn hộ liền kề M10
Mặt bằng thiết kế căn hộ liền kề The Eden Rose
Mặt bằng thiết kế tầng 2, 3 căn hộ liền kề M10
Mặt bằng thiết kế căn hộ liền kề The Eden Rose
Mặt bằng thiết kế tầng tum, mái căn hộ liền kề M10
[/tab]
Mặt bằng thiết kế căn hộ liền kề The Eden Rose
Mặt bằng thiết kế tầng 1 căn hộ liền kề M11
Mặt bằng thiết kế căn hộ liền kề The Eden Rose
Mặt bằng thiết kế tầng 2 căn hộ liền kề M11
Mặt bằng thiết kế căn hộ liền kề The Eden Rose
Mặt bằng thiết kế tầng 3 căn hộ liền kề M11
Mặt bằng thiết kế căn hộ liền kề The Eden Rose
Mặt bằng thiết kế tầng tum căn hộ liền kề M11
Mặt bằng thiết kế căn hộ liền kề The Eden Rose
Mặt bằng thiết kế mái căn hộ liền kề M11
Mặt bằng thiết kế căn hộ liền kề The Eden Rose
Mặt bằng thiết kế tầng 1 căn hộ liền kề M12
Mặt bằng thiết kế căn hộ liền kề The Eden Rose
Mặt bằng thiết kế tầng 2 căn hộ liền kề M12
Mặt bằng thiết kế căn hộ liền kề The Eden Rose
Mặt bằng thiết kế tầng 3 căn hộ liền kề M12
Mặt bằng thiết kế căn hộ liền kề The Eden Rose
Mặt bằng thiết kế tầng tum căn hộ liền kề M12
Mặt bằng thiết kế căn hộ liền kề The Eden Rose
Mặt bằng thiết kế tầng mái căn hộ liền kề M12
[/tabs]

Bình luận đã bị đóng.

0886 325 688