THIẾT KẾ CHI TIẾT CĂN HỘ KHU BIỆT THỰ DỰ ÁN THE EDEN ROSE

THIẾT KẾ CHI TIẾT CĂN HỘ KHU BIỆT THỰ DỰ ÁN THE EDEN ROSE
4.5 (90.83%) 24 votes

♦ Điểm nổi bật của thiết kế kiến trúc dự án The Eden Rose nói chung và khu biệt thự The Eden Rose nói riêng đó là không gian nghỉ dưỡng và làm việc tuyệt vời. Với hệ thống nội thất cao cấp kết hợp với bố trí thiết kế không gian kiến trúc vô cùng hợp lý. Đây là một sản phẩm cao cấp bậc nhất trong khu dự án The Eden Rose Thanh Trì.

CHI TIẾT THIẾT KẾ PHỐI CẢNH KHU BIỆT THỰ THE EDEN ROSE

 • PHỐI CẢNH

 • PHỐI CẢNH GÓC

 • THIẾT KẾ CHI TIẾT

Tổng mặt bằng dự án The Eden Rose
Tổng mặt bằng dự án The Eden Rose

Phối cảnh dự án The Eden Rose

Phối cảnh dự án The Eden Rose
Phối cảnh dự án The Eden Rose
Phối cảnh góc khu biệt thự The Eden Rose
Phối cảnh góc căn biệt thự BT1_S1, BT1_S1*, BT2_S1, BT2_S1*
Phối cảnh góc khu biệt thự The Eden Rose
Phối cảnh góc căn biệt thự BT3_S1, BT5
Phối cảnh góc khu biệt thự The Eden Rose
Phối cảnh góc căn biệt thự BT1*_S1*, BT4, BT6
Phối cảnh góc khu biệt thự The Eden Rose
Phối cảnh góc căn biệt thự BT1_S1, BT3_S1, BT5, BT7
Phối cảnh góc khu biệt thự The Eden Rose
Phối cảnh góc căn biệt thự BT6
Phối cảnh góc khu biệt thự The Eden Rose
Phối cảnh góc căn biệt thự BT1A, BT7, BT8
Phối cảnh góc khu biệt thự The Eden Rose
Phối cảnh góc căn biệt thự BT7, BT8
Phối cảnh góc khu biệt thự The Eden Rose
Phối cảnh góc căn biệt thự BT2_S2, BT8, BT9
Phối cảnh góc khu biệt thự The Eden Rose
Phối cảnh góc căn biệt thự BT2_S2, BT9, BT10, BT11
Phối cảnh góc khu biệt thự The Eden Rose
Phối cảnh góc căn biệt thự BT1_S3, BT11
Phối cảnh góc khu biệt thự The Eden Rose
Phối cảnh góc căn biệt thự BT1_S4, BT1*_S5, BT12
Phối cảnh góc khu biệt thự The Eden Rose
Phối cảnh góc căn biệt thự BT1_S4, BT1*_S5, BT12
Mặt đứng khu biệt thự The Eden Rose
Mặt đứng căn biệt thự BT5A, BT3*_S2, BT2_S2, BT8, BT9, BT10
Mặt đứng khu biệt thự The Eden Rose
Mặt đứng căn biệt thự BT1*_S2, BT1_S3, BT7, BT1A, BT11

Thiết kế chi tiết kiến trúc khu biệt thự The Eden RoseThiết kế chi tiết kiến trúc khu biệt thự The Eden Rose Thiết kế chi tiết kiến trúc khu biệt thự The Eden RoseThiết kế chi tiết kiến trúc khu biệt thự The Eden Rose

CHI TIẾT THIẾT KẾ MẶT BẰNG CĂN HỘ KHU BIỆT THỰ THE EDEN ROSE

 • CĂN BT1_S1, BT1*_S1*

 • CĂN HỘ BT1A

 • CĂN BT2_S1, BT2*_S1*

 • CĂN HỘ BT3_S1

Mặt bằng thiết kế tầng 1 căn hộ biệt thự BT1_S1, BT1*_S1*
Mặt bằng thiết kế tầng 1 căn hộ biệt thự BT1_S1, BT1*_S1*
Mặt bằng thiết kế tầng 2 căn hộ biệt thự BT1_S1, BT1*_S1*
Mặt bằng thiết kế tầng 2 căn hộ biệt thự BT1_S1, BT1*_S1*
Mặt bằng thiết kế tầng tum và mái căn hộ biệt thự BT1_S1, BT1*_S1*
Mặt bằng thiết kế tầng tum và mái căn hộ biệt thự BT1_S1, BT1*_S1*
Mặt bằng thiết kế cảnh quan tầng 1 căn hộ biệt thự BT1*_S2, BT1_S3
Mặt bằng thiết kế cảnh quan tầng 1 căn hộ biệt thự BT1*_S2, BT1_S3
Mặt bằng thiết kế cảnh quan tầng 1 căn hộ biệt thự BT1_S4, BT1*_S4*, BT1*_S5
Mặt bằng thiết kế cảnh quan tầng 1 căn hộ biệt thự BT1_S4, BT1*_S4*, BT1*_S5
Mặt bằng thiết kế tầng 1 căn hộ biệt thự BT1A
Mặt bằng thiết kế tầng 1 căn hộ biệt thự BT1A
Mặt bằng thiết kế tầng 2, 3 căn hộ biệt thự BT1A
Mặt bằng thiết kế tầng 2, 3 căn hộ biệt thự BT1A
Mặt bằng thiết kế tầng tum, mái căn hộ biệt thự BT1A
Mặt bằng thiết kế tầng tum, mái căn hộ biệt thự BT1A
Mặt bằng thiết kế cảnh quan tầng 1 căn hộ biệt thự BT2_S2
Mặt bằng thiết kế cảnh quan tầng 1 căn hộ biệt thự BT2_S2
Mặt bằng thiết kế tầng 1 căn hộ biệt thự BT2_S1, BT2*_S1*
Mặt bằng thiết kế tầng 1 căn hộ biệt thự BT2_S1, BT2*_S1*
Mặt bằng thiết kế tầng 2 căn hộ biệt thự BT2_S1, BT2*_S1*
Mặt bằng thiết kế tầng 2 căn hộ biệt thự BT2_S1, BT2*_S1*
Mặt bằng thiết kế tầng tum, mái căn hộ biệt thự BT2_S1, BT2*_S1*
Mặt bằng thiết kế tầng tum, mái căn hộ biệt thự BT2_S1, BT2*_S1*
Mặt bằng thiết kế tầng 1 căn hộ biệt thự BT3_S1
Mặt bằng thiết kế tầng 1 căn hộ biệt thự BT3_S1
Mặt bằng thiết kế tầng 2 căn hộ biệt thự BT3_S1
Mặt bằng thiết kế tầng 2 căn hộ biệt thự BT3_S1
Mặt bằng thiết kế tầng 3 căn hộ biệt thự BT3_S1
Mặt bằng thiết kế tầng 3 căn hộ biệt thự BT3_S1
Mặt bằng thiết kế tầng tum căn hộ biệt thự BT3_S1
Mặt bằng thiết kế tầng tum căn hộ biệt thự BT3_S1
Mặt bằng thiết kế mái căn hộ biệt thự BT3_S1
Mặt bằng thiết kế mái căn hộ biệt thự BT3_S1
Mặt bằng thiết kế cảnh quan tầng 1 căn hộ biệt thự BT3*_S2
Mặt bằng thiết kế cảnh quan tầng 1 căn hộ biệt thự BT3*_S2
Mặt bằng thiết kế cảnh quan tầng 1 căn hộ biệt thự BT3*_S3
Mặt bằng thiết kế cảnh quan tầng 1 căn hộ biệt thự BT3*_S2

 • CĂN HỘ BT4

 • CĂN HỘ BT4A

 • CĂN HỘ BT5

 • CĂN HỘ BT5A

Mặt bằng thiết kế tầng 1 căn hộ biệt thự BT4
Mặt bằng thiết kế tầng 1 căn hộ biệt thự BT4
Mặt bằng thiết kế tầng 2 căn hộ biệt thự BT4
Mặt bằng thiết kế tầng 2 căn hộ biệt thự BT4
Mặt bằng thiết kế tầng 3 căn hộ biệt thự BT4
Mặt bằng thiết kế tầng 3 căn hộ biệt thự BT4
Mặt bằng thiết kế tầng tum căn hộ biệt thự BT4
Mặt bằng thiết kế tầng tum căn hộ biệt thự BT4
Mặt bằng thiết kế mái căn hộ biệt thự BT4
Mặt bằng thiết kế mái căn hộ biệt thự BT4
Mặt bằng thiết kế tầng 1 căn hộ biệt thự BT4A
Mặt bằng thiết kế tầng 1 căn hộ biệt thự BT4A
Mặt bằng thiết kế tầng 2 căn hộ biệt thự BT4A
Mặt bằng thiết kế tầng 2 căn hộ biệt thự BT4A
Mặt bằng thiết kế tầng 3 căn hộ biệt thự BT4A
Mặt bằng thiết kế tầng 3 căn hộ biệt thự BT4A
Mặt bằng thiết kế tầng tum căn hộ biệt thự BT4A
Mặt bằng thiết kế tầng tum căn hộ biệt thự BT4A
Mặt bằng thiết kế mái căn hộ biệt thự BT4A
Mặt bằng thiết kế mái căn hộ biệt thự BT4A
Mặt bằng thiết kế tầng 1 căn hộ biệt thự BT5
Mặt bằng thiết kế tầng 1 căn hộ biệt thự BT5
Mặt bằng thiết kế tầng 2, 3 căn hộ biệt thự BT5
Mặt bằng thiết kế tầng 2, 3 căn hộ biệt thự BT5
Mặt bằng thiết kế tầng tum và mái căn hộ biệt thự BT5
Mặt bằng thiết kế tầng tum và mái căn hộ biệt thự BT5
Mặt bằng thiết kế tầng 1 căn hộ biệt thự BT5A
Mặt bằng thiết kế tầng 1 căn hộ biệt thự BT5A
Mặt bằng thiết kế tầng 2, 3 căn hộ biệt thự BT5A
Mặt bằng thiết kế tầng 2, 3 căn hộ biệt thự BT5A
Mặt bằng thiết kế tầng tum và mái căn hộ biệt thự BT5A
Mặt bằng thiết kế tầng tum và mái căn hộ biệt thự BT5A

 • CĂN HỘ BT6

 • CĂN HỘ BT6A

 • CĂN HỘ BT7

 • CĂN HỘ BT8

Mặt bằng thiết kế tầng 1 căn hộ biệt thự BT6
Mặt bằng thiết kế tầng 1 căn hộ biệt thự BT6
Mặt bằng thiết kế tầng 2 căn hộ biệt thự BT6
Mặt bằng thiết kế tầng 2 căn hộ biệt thự BT6
Mặt bằng thiết kế tầng 3 căn hộ biệt thự BT6
Mặt bằng thiết kế tầng 3 căn hộ biệt thự BT6
Mặt bằng thiết kế tầng tum căn hộ biệt thự BT6
Mặt bằng thiết kế tầng tum căn hộ biệt thự BT6
Mặt bằng thiết kế mái căn hộ biệt thự BT6
Mặt bằng thiết kế mái căn hộ biệt thự BT6
Mặt bằng thiết kế tầng 1 căn hộ biệt thự BT6A
Mặt bằng thiết kế tầng 1 căn hộ biệt thự BT6A
Mặt bằng thiết kế tầng 2 căn hộ biệt thự BT6A
Mặt bằng thiết kế tầng 2 căn hộ biệt thự BT6A
Mặt bằng thiết kế tầng 3 căn hộ biệt thự BT6A
Mặt bằng thiết kế tầng 3 căn hộ biệt thự BT6A
Mặt bằng thiết kế tầng tum căn hộ biệt thự BT6A
Mặt bằng thiết kế tầng tum căn hộ biệt thự BT6A
Mặt bằng thiết kế mái căn hộ biệt thự BT6A
Mặt bằng thiết kế mái căn hộ biệt thự BT6A
Mặt bằng thiết kế tầng 1 căn hộ biệt thự BT7
Mặt bằng thiết kế tầng 1 căn hộ biệt thự BT7
Mặt bằng thiết kế tầng 2, 3 căn hộ biệt thự BT7
Mặt bằng thiết kế tầng 2, 3 căn hộ biệt thự BT7
Mặt bằng thiết kế tầng tum và mái căn hộ biệt thự BT7
Mặt bằng thiết kế tầng tum và mái căn hộ biệt thự BT7
Mặt bằng thiết kế tầng 1 căn hộ biệt thự BT8
Mặt bằng thiết kế tầng 1 căn hộ biệt thự BT8
Mặt bằng thiết kế tầng 2 căn hộ biệt thự BT8
Mặt bằng thiết kế tầng 2 căn hộ biệt thự BT8
Mặt bằng thiết kế tầng 3 căn hộ biệt thự BT8
Mặt bằng thiết kế tầng 3 căn hộ biệt thự BT8
Mặt bằng thiết kế tầng tum và mái căn hộ biệt thự BT8
Mặt bằng thiết kế tầng tum và mái căn hộ biệt thự BT8

 • CĂN HỘ BT9

 • CĂN HỘ BT10

 • CĂN HỘ BT11

 • CĂN HỘ BT12

Mặt bằng thiết kế tầng 1 căn hộ biệt thự BT9
Mặt bằng thiết kế tầng 1 căn hộ biệt thự BT9
Mặt bằng thiết kế tầng 2, 3 căn hộ biệt thự BT9
Mặt bằng thiết kế tầng 2, 3 căn hộ biệt thự BT9
Mặt bằng thiết kế tầng tum và mái căn hộ biệt thự BT9
Mặt bằng thiết kế tầng tum và mái căn hộ biệt thự BT9
Mặt bằng thiết kế tầng 1 căn hộ biệt thự BT10
Mặt bằng thiết kế tầng 1 căn hộ biệt thự BT10
Mặt bằng thiết kế tầng 2, 3 căn hộ biệt thự BT10
Mặt bằng thiết kế tầng 2, 3 căn hộ biệt thự BT10
Mặt bằng thiết kế tầng tum và mái căn hộ biệt thự BT10
Mặt bằng thiết kế tầng tum và mái căn hộ biệt thự BT10
Mặt bằng thiết kế tầng 1 căn hộ biệt thự BT11
Mặt bằng thiết kế tầng 1 căn hộ biệt thự BT11
Mặt bằng thiết kế tầng 2 căn hộ biệt thự BT11
Mặt bằng thiết kế tầng 2 căn hộ biệt thự BT11
Mặt bằng thiết kế tầng 3 căn hộ biệt thự BT11
Mặt bằng thiết kế tầng 3 căn hộ biệt thự BT11
Mặt bằng thiết kế tầng tum và mái căn hộ biệt thự BT11
Mặt bằng thiết kế tầng tum và mái căn hộ biệt thự BT11
Mặt bằng thiết kế tầng 1 căn hộ biệt thự BT12
Mặt bằng thiết kế tầng 1 căn hộ biệt thự BT12
Mặt bằng thiết kế tầng 2 căn hộ biệt thự BT12
Mặt bằng thiết kế tầng 2 căn hộ biệt thự BT12
Mặt bằng thiết kế tầng 3 căn hộ biệt thự BT12
Mặt bằng thiết kế tầng 3 căn hộ biệt thự BT12
Mặt bằng thiết kế tầng tum căn hộ biệt thự BT12
Mặt bằng thiết kế tầng tum căn hộ biệt thự BT12
Mặt bằng thiết kế mái căn hộ biệt thự BT12
Mặt bằng thiết kế mái căn hộ biệt thự BT12

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0886325688